projektowanie, IO, inżynierja oprogramowania, specyfikacja wymagań
model kaskadowy, model ewolucyjny, modelowanie ewolucyjne, modelowanie kaskadowe, modelowanie liniowe
Formularz współpraca


Nazwisko, imię

Opis

wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne, specyfikacja wymagań, modelowanie, modele cyklu życia
nowoczesne, projektowanie