projektowanie, IO, inżynierja oprogramowania, specyfikacja wymagań
model kaskadowy, model ewolucyjny, modelowanie ewolucyjne, modelowanie kaskadowe, modelowanie liniowe
Amoniak bez wątpienia najpopularniejszy z czynników chłodniczych

Nh3 następca wyjątkowo szkodliwego

Wśród prawie każdego czynników chłodniczych, jakie wykorzystuje się w najróżniejszego rodzaju urządzeniach chłodniczych, największym uznaniem cieszy się na 100% NH3, jaki z przyczyny swoich cechy termodynamicznych, ma szerokie zastosowanie. NH3 jako następca wyjątkowo szkodliwego dla atmosfery freonu okazał się wiele bardziej bezpieczny i wydajny. Niestety, nie jest pozbawiony wad, o czym w tym tekście powiemy.

Związek chemiczny, amoniak uznany je

Początkowo trzeba w żadnym razie oznajmić, czymże jest amoniak. NH3 to nieorganiczny związek chemiczny, złożony z atomów wodoru i azotu. Jako związek chemiczny, amoniak uznany je jako NH3, natomiast kiedy rozchodzi się o funkcjonowanie amoniaku jako czynnika chłodniczego, w tym przypadku używa się symbolu R717.

Specyficznemu zapachowi

NH3 to jeden z najlepiej rozpoznawalnych gazów. Wszystko dzięki specyficznemu zapachowi, który jest prosto wyczuwalny nawet przy nieszczególnie ogromnym stężeniu amoniaku. Aromat amoniaku jest stosunkowo ostry i drażniący, a im większe jest stężenie tegoż gazu, tym bardziej amoniak staje się niebezpieczny.

Toteż zasadnicze staje zamiarem

Opłaca się bowiem przypomnieć sobie o tym,że NH3 jest gazem łatwopalnym i toksycznym. Co to w zasadzie oznacza? Wystarczy, iż dobrnie do wycieku amoniaku z urządzenia chłodniczego i jedna iskra, która doprowadzi do wybuchu. Stąd więc tak zasadnicze staje się to celem jak istotniej ograniczać stężenie amoniaku w urządzeniach chłodniczych. Im większa bowiem mieszanka amoniaku, tym ryzyko wybuchu staje się większe.

Co więcej, zazwyczaj zastosowany

W normalnych warunkach, zatem podczas, jeżeli już urządzenia chłodnicze pracują bezawaryjnie, amoniak jest gazem nieszkodliwym dla naszego zdrowia. Co więcej, zazwyczaj jest wykorzystywany w medycynie. Mnóstwo pań oraz panów z całą pewnością zetknęło się z wodą amoniakalną, która służy do cucenia przy omdleniach. Przywracanie przytomności przy korzystaniu z amoniaku jest możlwie między innymi ze względu na ten charakterystyczny zapach amoniaku.

Widać, efektywności zastosowania

NH3 ma jednakże również inne stosowania, między innymi w wyrabianiu rozpuszczalników, materiałów wybuchowych albo tkanin syntetycznych. Jak zatem widać, sprawności wykorzystania amoniaku są tak naprawdę szalenie duże.

Amoniaku działą mieszanka

Wybuchowość i łatwopalność amoniaku eliminuje jego jako element chłodniczy używany nawet w tego rodzaju urządzeniach chłodniczych jak chłodnice. Tutaj bowiem ciągły kontakt z pracującym na wielkich obrotach silnikiem spalinowym nie byłby zbyt pewny. Stąd także obok amoniaku funkcjonuje mieszanka odmiennych elementów chłodniczych, takich jak np - najbardziej oczywiste - powietrze bądź woda.

We wspomnianych chłodnicach zamiast amoniaku elementem chłodniczym jest glikol, jaki natomiast nie nada się do używania go na tak sporą skalę, jak to jest możliwe standardowe amoniaku.

To w tej chwili amoniakiem chłodzone są lodówki w sklepach, lady i regały chłodnicze. Z tego również względu ważne staje się to, aby pracownicy punktów sprzedażowych, obsługujący te urządzenia chłodnicze mieli ukończone odpowiednie warsztaty też ćwiczenia, jakie nauczą tego, jak w bezpieczny sposób obsługiwać taką ladę albo lodówkę. Wydaje się, iż nie ma w tym prosta sprawa, zdaje się z kolei, iż są to tylko pozory.

Pecet błyskawicznie

Należałoby przyznać jednakże iż współczesne chłodziarki, mocowane w marketach spożywczych, znacznie częściej zaopatrzone są w specjalne sterowniki, jakie umożliwiają dużo lepszą kontrolę pracy urządzenia. W tym razie pecet szczególnie szybko donosi o wszelkich nieszczelnościach oraz awariach oraz dodatkowo o możliwym wycieku amoniaku. Szczególnie takie automatyczne mechanizmy pozwalają określać odpowiednie stężenie amoniaku, aby urządzenie pracowało właściwie oraz bezawaryjnie.

wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne, specyfikacja wymagań, modelowanie, modele cyklu życia
nowoczesne, projektowanie